Maklumat Produk

Antara Perlindungan atau Faedah-Faedah yang Disediakan:

Allianz Travel Care

  • Kemalangan Diri
  • Belanja Perubatan dan Lain-Lain
  • Faedah Perjalanan yang Berkaitan
  • Lihat Lagi

Smart Home Cover

  • EmpunyaRumah (Bangunan)
  • IsiRumah (Isi Kandungan)
  • Faedah-Faedah Tambahan
  • Lihat LagiDapatkan perlindungan yang lebih baik dengan pilihan-pilihan berikut:

Kerosakan Tidak Sengaja atau Kebakaran untuk Kereta dan Kecurian Kereta Anda
Melindungi kerosakan pada kereta anda disebabkan oleh kemalangan, kebakaran dan kecurian.


Liabiliti Pihak Ketiga
Melindungi kerosakan pada kereta yang disebabkan oleh penumpang.

Cuaca Buruk (Bencana Alam)
Dapatkan perlindungan di atas kos kerugian atau kerosakan kereta anda akibat banjir, ribut petir, tanah runtuh dan lain-lain.


Rusuhan
Dapatkan perlindungan di atas kos kerugian atau kerosakan kereta anda akibat kejadian mogok, rusuhan dan kekecohan awam.

Perlindungan Cermin Kereta
Melindungi anda apabila membuat tuntutan untuk membaiki cermin kereta yang pecah. Tidak memberikan kesan ke atas NCD anda.

Penggantian Kunci Pintar
Dapatkan perlindungan untuk penggantian kunci pintar kereta sekiranya hilang, dicuri atau mengalami kerosakan.


Kehilangan bagi Penggunaan Kereta
Dapatkan bayaran ganti rugi semasa kereta berada di bengkel untuk kos pembaikian kereta akibat kemalangan seperti berikut:

Muat Turun